Podziękowanie naszym darczyńcom, wolontariuszom, przyjaciołom – jest naszym obowiązkiem i jedną z najprzyjemniejszych form odpowiedzi na ich otwarte serca. Dlatego podobnie jak w latach poprzednich, w 2017 roku Rada Główna PTSR uhonoruje tych, dzięki którym świadomość społeczna o stwardnieniu rozsianym jest coraz większa, nadając im tytuł Ambasadora SM,  oraz tych, dzięki którym możemy realizować „SyMfonię serc” wręczając im podziękowania Serca Serc.  Serdecznie zapraszamy wszystkie oddziały PTSR do składania wniosków o nadanie tych odznaczeń i podziękowań. Regulaminy i wnioski, znajdą Państwo w załączeniu. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami, dokładne ich wypełnienie i przysłanie na adres mailowy s.sniegowska@ptsr.org.pl w nieprzekraczalnym terminie podanym w Regulaminach czyli do 31 lipca br.  Wręczanie odznaczeń i Podziękowań nastąpi 1 października 2017r., w pięknej oprawie Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Wszystkie osoby odznaczone wraz z osobami towarzyszącymi otrzymają od Rady Głównej stosowne zaproszenia. Dlatego też prosimy aby we wnioskach wpisali Państwo dane kontaktowe (adres email, nr telefonu) osoby nominowanej, bowiem będziemy się z nią kontaktować. Zaproszenia otrzymają także oddziały PTSR z prośbą o uczestnictwo przedstawicieli Oddziałów.


Załączniki: regulamin podziekowania serca serc 2017.pdf regulamin przyznawania ambasador sm 2017.pdf wzor wniosku ambasador sm.doc wzor wniosku serca serc.docx
  • zdjęcie z wydarzenia


Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku