Ambasadorzy SM i podziękowania Serca Serc

logo Jesienna Symfonia Serc Abmasador

Odznaczenia Ambasador SM - 2010

Golata

Gabriela Gołata

Pedagog, angażuje się w kampanie podnoszące świadomość na temat SM, pozytywnie zmienia wizerunek PTSR, pracuje z chorymi, integruje środowisko;

   Lidia Liro

Elżbieta Korczyńska-Jordan

Dziennikarka Radiowej "Trójki", od wielu lat prowadzi audycje społeczne m.inn. dotyczące SM i PTSR, uczestniczy we wszystkich akcjach relacjonując je oraz przeprowadzając wywiady z osobami chorymi i władzami PTSR;

Lidia Liro

Dyrektorka Szkoły Medycznej; Od 15 lat współpracuje z Odziałem, prowadzi wykłady o SM i PTSR w ten sposób podnosi świadomość społeczną i upowszechnia wiedzę o SM .

Lidia Liro   

Komandor Mirosław Łuka

Organizator pikników dla chorych na SM, wrażliwy, życzliwy, chętny do Pomocy osobom chorym i PTSR, przekazuje info. promując wiedzę o SM i działaniach PTSR;

Lidia Liro
Lidia Liro

Michał Mindykowski

Radca prawny, pomaga w załatwianiu spraw prawnych zarówno dotyczących Chorych jak i PTSR, sporządza dokumenty prawne, wrażliwy wolontariusz rozpowszechniający wiedzę o SM i PTSR;

   Lidia Liro

Marcin Rzońca

Z-ca burmistrza Dzielnicy Warszawa Śródmieście, finansowo i rzeczowo wspiera i pomaga w realizacji działań informacyjno-edukacyjnych propagujących wiedzę o SM i PTSR.

Piotr Szprendałowicz

Członek Zarządu Woj. Mazowieckiego. Pomaga w organizowaniu akcji charytatywnych, przekazuje dary rzeczowe na loterie, promuje wiedzę i informuje o SM i PTSR;

Lidia Liro   

KS. Radosław Walerowicz

Ksiądz, Czynnie wspiera działania PTSR takie: jak bale charytatywne, akcje informacyjne, koncerty, loterie; przekazuje info. o SM i PTSR;

Lidia Liro
Lidia Liro

Zbigniew Wodecki

Wokalista, kompozytor, Bezpłatnie daje koncerty, które organizuje PTSR od 2008 r. W ten nietuzinkowy sposób pomaga PTSR rozpowszechniając informacje na temat działań PTSR i upowszechnia wiedzę o SM.

   Lidia Liro

Dariusz Wójcik

Przewodniczący Rady Miasta, Wspiera wszystkie akcje PTSR; organizuje pomoc rzeczową na loterię, pomaga pozyskiwać fundusze; informuje o SM i PTSR podnosząc swiadomość społeczną;

Serca Serc - 2010AGA SPORT

Współpracuje z oddziałem już od 10 lat przekazując dary rzeczowe, materiały biurowe, fanty na aukcję i loterię. Współuczestniczą także w "SyMfonii Serc" biorąc udział w licytacjach, prowadząc akcje Informacyjne;

AMA Consulting Sp.z o.o.

Od wielu lat ubezpiecza wszystkie akcje /w tym SyMfonię Serc"/ organizowane przez biuro RG nie pobierając lub stosując duże ulgi w opłatach;

TV "DAMI"

Od wielu lat emituje bezpłatne programy Informacyjne oraz prowadzi relacje z akcji, Imprez, konferencji, koncertów;

Express Wieczorny

Na przestrzeni kilku lat współpracy, opublikował wiele bezpłatnych artykułów o SM i PTSR oraz obejmował Patronatem Medialnym "SyMfonię Serc". W roku bieżącym-współpraca będzie utrzymana;

Hill&Knowlton Poland Sp.z o.o.

Agencja PR, poddała pomysł stworzenia symulacji "Mam SM", która do tej pory edukuje o SM. Ostatnia akcja dla studentów medycyny odniosła tak duży sukces jak pozostałe akcje. Agencja uczestniczy także w akcjach PTSR - także "SyMfonii Serc" prezentując i udostępniając symulację.

Aldona i Sławomir Kaca

Współpraca trwa już od pierwszego organizowanego przez PTSR w Radomiu - balu. Wspierają rzeczowo akcje w ten sposób przyczyniając się do realizacji np. "SyMfonii Serc";

Kluby Motocyklowe z woj. mazowieckiego

Od początku prowadzenia przez PTSR "SyMfonii Serc", kluby motocyklowe realizują działanie nazwane "Głośno dla SyMfonii Serc" przemierzając ulice Warszawy w kamizelkach z logo PTSR i SyMfonii Serc. W taki sposób promują nasze idee.

Anna Kossak - wolontariuszka

W działania informacyjno-edukacyjne prowadzone przez PTSR jako wolontariuszka włączyła się od początku realizacji "SyMfonii Serc" pomagając w jej organizacji. Prowadziła /w roku bieżącym także/ konferansjerkę na Mariensztacie, Krakowskim Przedmieściu i w Zamku Ujazdowski;

Okręgowa Izba Aptekarska

Izba Aptekarska włącza się we wszystkie działania Informacyjne już od 10 lat. Współuczestniczą w zbieraniu funduszy, pomocy rzeczowej, pomagają w realizacji Imprez i akcji, upowszechniają informacje o PTSR i SM;

Okręgowa Izba Lekarska

Wspiera działania oddziału już od kilku lat, a od 2 lat współuczestniczy w realizacji "SyMfonii Serc" wspierając finansowo i rzeczowo działania.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Współpraca trwa już 20 lat. Na przestrzeni tych lat, Izba pomogła wielu chorym na SM i Oddziałowi PTSR poprzez współorganizowanie bali charytatywnych, konferencji, koncertów a także "SyMfonii Serc";

Polpain-Putka Sp.z o.o.

Piekarnia ta, bezpłatnie przekazywała duże ilości słodyczy z przeznaczeniem dla wolontariuszy PTSR np. dla tancerzy Warszawianki, dla uczestników "SyMfonii Serc" na Krakowskim Przedmieściu i Mariensztacie;

Polska Agencja Prasowa

Wielokrotnie, bezpłatnie, Agencja udostępniała salę na konferencje prasowe organizowane przez PTSR, obejmowała patronatem medialnym akcje Informacyjne w tym "SyMfonie Serc";

Kwartalnik "Pozytywny Impuls"

Magazyn dla zainteresowanych stwardnieniem rozsianym. Pierwsze ogólnopolskie czasopismo w całości poświecone tej tematyce. Współuczestniczy we wszystkich akcjach PTSR także w "SyMfonii Serc" anonsując a potem przekazując informacje o odbytych działaniach;

PRIMUM

Agencja PR, która z "SyMfonią Serc" współpracuje od początku prowadząc działania PR. Współuczestniczy również w innych działaniach promujących działania PTSR i upowszechniających wiedzę o SM takich jak koncerty, spotkania, konferencje prasowe itp.

Radomska Rada Zakonu Rycerzy Kolumba

Współpraca trwa już od 2004 roku. Na przestrzeni tych lat, Zakon włączał się w działania pomocowe chorym na SM, organizował wycieczki, pomagaja w organizacji koncertów i bali charytatywnych;

Radio REKORD

Radio lokalne bezpłatnie emituje rozmowy, wywiady, informacje, apele dotyczące działań PTSR. Współuczestniczy w akcjach oraz imprezach relacjonując przebieg akcji;

Ewa Stelmasiak - wolontariuszka

Związana z PTSR poprzez ojca, w działania nasze zaangażowała się jako wolontariuszka. Ponieważ jest również piosenkarką, współorganizowała koncerty, prowadziła konferansjerkę a w roku bieżącym, oprócz zadań wymienionych- da recital w Zamku Ujazdowskim na uroczyste otwarcie "SyMfonii Serc";

Andrzej Supron - wolontariusz

Ten wyjątkowo społecznie nastawiany sportowiec, od początku realizacji "SyMfonii Serc" włączył się w jej działania poprzez zachęcanie osób znanych do współuczestnictwa. Jest także konferansjerem tej akcji.

TVP Warszawa

Od początku realizacji "SyMfonii Serc", TVP Warszawa /wcześniej TVP Info/ obejmowała patronatem medialnym ową kampanię ale także wszystkie inne akcje organizowane przez PTSR. Przedstawiciele PTSR wielokrotnie gościli w audycjach nadawanych przez YVP Warszawa.Polub nas na facebooku Polub nas na facebooku